Mapa Serwisu
Ważny komunikat - <font color=red>aktualizacja</font>

Ważny komunikat - aktualizacja

2020-09-28

W związku z nadal obowiązującym stanem epidemii oraz w związku ze zwiększającą się ilością przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, okresem sprzyjającym infekcjom, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, informujmy:

Prosimy niezmiennie o korzystanie z formy telefonicznej, pisemnej, formularza kontaktowego, mailowej w celu załatwienia sprawy; formy przelewowej w celu zrealizowania płatności.

Telefony kontaktowe – https://pukciechanow.pl/kontakt

W przypadku niemożliwości załatwienia sprawy w powyższej formie przypominamy o konieczności stosowania się do poniższych zaleceń i wytycznych:

1. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba, z wyłączeniem osób realizujących zadania
w zakresie obsługi interesantów. Ograniczenie nie dotyczą:

• dziecka do ukończenia 13. roku życia;
• osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
• osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
• osoby wymagającej pomocy tłumacza;
• innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

2. Interesanci przebywający w budynkach Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Ciechanowie są zobowiązani do:

zakrywania ust i nosa zgodnie z § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
• ograniczenia do minimum osób towarzyszących;
• ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie;
zachowania bezpiecznej odległość (minimum 1,5 metra) od innych osób przebywających w obiekcie;
• ograniczenia rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w obiekcie;
• podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
• stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

3. Biuro Administracji Cmentarza – obsługa interesanta więcej informacji -
https://pukciechanow.pl/administracja-cmentarza-komunalnego

4. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie – odwiedziny po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Powrót

PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie

Wszystkie prawa zastrzeżone @ 2021

https://facebook.com/pukciechanow
Deklaracja Dostępności
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe. X