Mapa Serwisu
Cennik zagospodarowania odpadów

Cennik zagospodarowania odpadów

Ceny za przyjęcie do zagospodarowania 1Mg (tony) odpadów w Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej
Ceny obowiązują od 01.07.2020 r.

 

Lp.

Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Cena

netto

Podatek

VAT 8%

Cena brutto

1.

20 03 01

Niesegregowane zmieszane odpady

komunalne

 

499,00

 

39,92

 

538,92

2.

20 03 02

Odpady z targowisk

 

 

 

3.

4.

20 03 03

19 05 99

Odpady z czyszczenia ulic i placów

Inne nie wymienione odpady

 

 

 

 

 

5.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

 

 

 

6.

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

 

7.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)  i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

 

 

 

8.

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż 17 06 01             i 17 06 03

1100,00

88,00

1188,00

9.

17 02 02

Szkło

 

 

 

10.

11.

12.

17 02 03

17 03 80

02 01 04

Tworzywa sztuczne

Papa odpadowa

Odpady tworzyw sztucznych

(z wyłączeniem opakowań)

 

 

 

 

 

 

 

13.

17 01 81

Odpady z remontu i przebudowy dróg

 

 

 

14.

17 01 82

Inne niż wymienione odpady

 

400,00

32,00

432,00

15.

 

 

16.

17 09 04

 

 

20 02 03

 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

 

 

 

600,00

 

 

  48,00

 

 

648,00

17.

18.

19.

20.

19 08 01

19 08 02

20 02 01

15 01 06

Skratki

Zawartość piaskowników

Odpady ulegające biodegradacji*

Zmieszane odpady opakowaniowe **

 

 

 

350,00

 

 

 

28,00

 

 

 

378,00

 

 

21.

 

22.

23.

 

24.

17 01 01

 

17 01 02

17 01 03

 

17 01 07

Odpady z betonu oraz gruz betonowy

z rozbiórek i remontów

Gruz ceglany

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 05 06**

 

 

 

320,00

 

 

 

 

 

25,60

 

 

 

 

 

345,60

 

 

 

 

* - cena dotyczy odpadów luzem za odpady ulegające biodegradacji w workach foliowych lub gałązek do zrąbkowania 

podwyższa się cenę o 50%

 

** - cena dotyczy odpadu bez zanieczyszczeń innymi odpadami np. papą, wełną mineralną, styropianem. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń cenę podwyższa się o 50% do 200% w zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia.

 

Powrót

PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie

Wszystkie prawa zastrzeżone @ 2013

https://facebook.com/pukciechanow
Deklaracja Dostępności
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe. X