Mapa Serwisu
Cennik zagospodarowania odpadów

Cennik zagospodarowania odpadów

Ceny za przyjęcie do zagospodarowania 1Mg (tony) odpadów w Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej
Ceny obowiązują od 01.07.2019 r.

 

 

Lp.

Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Cena

netto

Podatek

VAT 8%

Cena brutto

1.

20 03 01

Niesegregowane zmieszane odpady

komunalne

     

2.

20 03 02

Odpady z targowisk

     

3.

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

390,00 31,20 421,20
 

20 02 03
19 05 99
19 12 12

Inne odpady nieulegające biodegradacji
Inne nie wymienione odpady
Inne odpady (w tym zmieszane substancjami przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów nie zawierające substancji niebezpiecznych.

 

 

   

4.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

     

5.

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

     

6.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.szmaty, ścierki) i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

     

7.

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż 17 06 01 i 17 06 03

500,00

40,00

540,00

8.

17 02 02

Szkło

     

9.

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

     

10.

11.
12.

02 02 82

17 02 03
17 03 80

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 20 02 80
Tworzywa sztuczne
Papa odpadowa

 

     

13.

17 01 81

Odpady z remontu i przebudowy dróg

     

14.
15.

17 01 82
17 09 04

Inne niż wymienione odpady
Zmieszane odpady z budowy , remontów i demontażu inne niż 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03


330,00

26,40 

356,40

16.

02 01 06

Odchody zwierzęce

     

17.

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych ( z wyłączeniem opakowań)

     

18.

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

 

300,00

 

24,00

 

324,00

19.

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

     

20

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

     

21

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

     

22.

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

     

23.

04 01 01

Odpady z mizdrowania

     

24.

04 01 02

Odpady z wapnienia

     

25.

07 04 11

Kable nie zawierające ropy naftowej, smoły i innych substancji niebezpiecznych

     

26.

19 08 01

Skratki

     

27.

19 08 02

Zawartość piaskowników

     

28.

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji

     

29.

 

Pozostałe odpady

270,00

21,60

291,60

Powrót

PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie

Wszystkie prawa zastrzeżone @ 2013

https://facebook.com/pukciechanow
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe. X