Mapa Serwisu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechanowie prowadzi swoją działalność w tej formie organizacyjnej od 1 czerwca 1998 r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia i podziału komunalnego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Ciechanowie”.
Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Ciechanów. Spółka działa na obszarze miasta Ciechanów i powiatu ciechanowskiego.
Przedmiotem działania Spółki jest szeroko rozumiane świadczenie usług komunalnych. Podstawową działalnością jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów oraz konserwacja i zakładanie terenów zieleni. Spółka prowadzi także schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Bardzo ważnym elementem firmy jest posiadane i eksploatowane składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej, dostosowane do wszystkich aktualnie obowiązujących w Polsce wymagań prawnych.

dane rejestracyjne

Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechanowie
Skrót PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie
Adres 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83
Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Własność Gmina Miejska Ciechanów - 100%
Prezes Zarządu Mirosław Szymańczyk
Gł. Księgowa Halina Kowalczyk
Prokurent Halina Kowalczyk
PKD 38.11.Z     38.21.Z     81.21.Z     81.29.Z     81.30.Z
NIP 566-16-43-631
REGON 130355722
Kapitał zakładowy 14 032 500 zł
Nr KRS 0000127151
Organ rejestrowy Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 
Nazwa banku i nr konta PEKAO S.A. CK Ciechanów
60 1240 5282 1111 0000 4895 7414
Kod SWIFT dla banku Pekao S.A.: PKOPPLPW
Numer Rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) 000030912
Adres skrytki na platformie ePUAP /pukciechanow/SkrytkaESP

PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie

Wszystkie prawa zastrzeżone @ 2022
Deklaracja Dostępności
Polityka
Prywatności

Nr Certyfikatu 21451


ISO 9001
ISO 14001
Projekt i wykonanie:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe. X