Mapa Serwisu
Miejski Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Miejski Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2015-10-23

 

 

PSZOKPSZOKPSZOK

PSZOK  utworzony został  na terenie zakładu przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów nieodpłatnie przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

Mieszkańcy Ciechanowa mogą przekazywać następujące frakcje:

  • Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
  • Szkło, opakowania ze szkła,
  • Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
  • Baterie i akumulatory,
  • Chemikalia,
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • Zużyte opony,
  • Odpady zielone,
  • Odpady budowlane i rozbiórkowe.

 

PSZOK czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800 oraz w soboty w godzinach od 1000 do 1400.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Powrót

PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie

Wszystkie prawa zastrzeżone @ 2022
Deklaracja Dostępności
Polityka
Prywatności

Nr Certyfikatu 21451


ISO 9001
ISO 14001
Projekt i wykonanie:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe. X