Mapa Serwisu

Ceny za przyjęcie 1 tony odpadów do unieszkodliwiania na składowisku odpadów w Woli Pawłowskiej
Ceny obowiązują od 01.08.2017 r.

 

Lp.

Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Cena

netto

Podatek

VAT 8%

Cena brutto

1.

20 03 01

Niesegregowane zmieszane odpady

komunalne

 

 

 

2.

20 03 02

Odpady z targowisk

 

 

 

3.

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

245,00

19,60

264,60

 

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

 

 

 

4.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

 

 

 

5.

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

 

6.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.szmaty, ścierki) i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

 

 

 

7.

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż 17 06 01 i 17 06 03

300,00

24,00

324,00

8.

17 02 02

Szkło

 

 

 

9.

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

 

 

 

10.

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż  wymienione w 20 02 80

 

 

 

11.

17 01 81

Odpady z remontu i przebudowy dróg

 

 

 

12.

17 01 82

Inne niż wymienione odpady

 

 

 

13.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

200,00

16,00

216,00

14.

17 03 80

Papa odpadowa

 

 

 

15.

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy , remontów i demontażu inne niż 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

 

 

 

16.

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

 

 

 

17.

02 01 06

Odchody zwierzęce

 

 

 

18.

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych                         ( z wyłączeniem opakowań)

 

 

 

19.

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

 

180,00

 

14,40

 

194,40

20.

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

21

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

 

 

 

22

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

 

 

 

23.

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

24.

04 01 01

Odpady z mizdrowania

 

 

 

25.

04 01 02

Odpady z wapnienia

 

 

 

26.

07 04 11

Kable nie zawierające ropy naftowej, smoły i innych substancji niebezpiecznych

 

 

 

27.

19 08 01

Skratki

 

 

 

28.

19 08 02

Zawartość piaskowników

 

 

 

29.

 

 

 

30.

19 12 12

 

 

 

20 02 01

Inne odpady ( w tym zmieszane substancjami przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów  nie zawierające substancji niebezpiecznych.

odpady ulegające biodegradacji

 

 

 

31.

 

Pozostałe odpady

120,00

9,60

129,60

 

PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie

Wszystkie prawa zastrzeżone @ 2013

https://facebook.com/pukciechanow
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe. X