Mapa Serwisu
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych<br> przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie.

2015-06-23

 

 

PSZOKPSZOKPSZOK

PSZOK  utworzony został  na terenie zakładu przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów nieodpłatnie przyjmowane będą selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

Mieszkańcy Ciechanowa mogą przekazywać następujące frakcje:

  • Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
  • Szkło, opakowania ze szkła,
  • Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
  • Baterie i akumulatory,
  • Chemikalia,
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • Zużyte opony,
  • Odpady zielone,
  • Odpady budowlane i rozbiórkowe.

PSZOK czynny będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do     18:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie po uzyskaniu odpowiednich decyzji i pozwoleń w lipcu zaprasza wszystkich mieszkańców Ciechanowa do korzystania z PSZOK.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


 

W październiku 2014 roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie podpisało porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów w sprawie powierzenia Spółce utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych  na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

Gmina Miejska Ciechanów przeznaczyła na utworzenie PSZOK  658 284,92 zł. Kwota ta obejmowała: zakup kontenera biurowego, kontenera na odpady niebezpieczne, wagi elektronicznej, pojemników i kontenerów na odpady, samochodu ciężarowego do obsługi PSZOK oraz przebudowę istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie.

Powrót

PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie

Wszystkie prawa zastrzeżone @ 2022
Deklaracja Dostępności
Polityka
Prywatności

Nr Certyfikatu 21451


ISO 9001
ISO 14001
Projekt i wykonanie:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe. X